Kom ons praat oor apologetiek.

Apologetics Central het ten doel om Christene die nodige gereedskap te gee om hul geloof in Jesus te verdedig wanneer hulle met moeilike vrae gekonfronteer word. Ons het die uitsluitlike doel om God te verheerlik in apologetiek.

photo0jpg.jpg

Ons streef daarna om Bybels, gereformeerd en Van Tillian te wees.

Ons hou nooit op om te vra of ons getrou is aan God se geopenbaarde Woord nie.

Nuutste van die forum.